Eesti Üliõpilaste Selts
   

Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutus

Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu poolt 1997. aastal asutatud Sihtasutuse eesmärkideks on EÜSi põhimõtetes sätestatud eesmärkide teostamise majanduslik toetamine, EÜSi liikmete loovuse ja ühiskondliku initsiatiivikuse arendamiseks vajaliku varalise ja rahalise toetuse tagamine, EÜSile ja EÜSi Vilistlaskogule kuuluva vara haldamine ja selle säilimise tagamine ning Sihtasutusele antud üle antud vara valitsemine, majandamine ja eesmärgipärane kasutamine, selle rohkendamine ja vääristamine.

Vivat Academia esikaas

EÜS Kirjastuselt ilmus uustrükk raamatust "Vivat Academia"

EÜS Kirjastuselt on ilmunud "Vivat Academia" teine trükk. "Vivat Academia. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid Eestis" on mahukas kogumik, mis annab põhjaliku ülevaate Eesti akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest. Teos algab ülevaatega üliõpilasorganisatsioonide kujunemisest Euroopas ja Baltimaades, tutvustab Tartu Ülikooli juures eri aegadel tegutsenud üliõpilasorganisatsioone. Raamatu põhituumiku moodustavad iga Eesti akadeemilist organisatsiooni tutvustavad artiklid, mille on kirjutanud vastava organisatsiooni liikmed ise. Eraldi peatükid on pühendatud kommetele ja välismärkidele ning raamatust leiab ohtrat pildimaterjali. "Vivat Academia" peatoimetaja on vil! Helmut Piirimäe (EÜS) ja tegevtoimetaja vil! Meelis Burget (EÜS).

Sel kevadel ilmunud raamatu puhul on tegu teise trükiga viis aastat tagasi välja antud raamatust, mis oli mõtteliseks järjeks 1996. aastal ilmunud raamatule "Spes Patriae". "Vivat Academia" uustrükk on parandatud, täiendatud ja uuendatud, kajastades Eesti akadeemilisi organisatsioone eelmise aasta seisuga.

Suuremate koguste puhul saab raamatut tellida otse EÜS-i Kirjastuselt soodsa hinnaga. Tellimiseks palun võtke ühendust e-posti aadressi kirjastus -at- eys.ee kaudu.

EÜSi toetajad:

   TK_TEAM


IBM Rahva Raamat